Козак I корольКатегории Степан Руданський ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Став багатий колись пан Короля благати, Щоб король йому зволив1 Воєводство дати. А король йому й сказав: Вiдгадай три штуки, Вiдгадаєш — тодi на! А як нi — на муки! Перша штука: скiльки зiр В небi серед лiта? Друга штука: покажи Середину свiта! Третя штука: угадай. Що думати буду? I от тобi цiлий рiк Для того розсуду! Вiдiйшов багач назад Та так йому нудно! Не вгадати — так бiда, А вгадати — трудно! Сидить, плаче неборак, Козак проïжджає... Чого плачете ви так? — Багача питає. Той i каже, так i так!.. Не журiться, дiду! Коли так, то я за вас На вiдвiт2 поïду! I палицю в руки взяв, В кожух одягнувся, Чорнi вуса пiдбiлив, В чоботи узувся. I чимдуж до короля. Король поглядає. А що, пане, скiлько зiр? — З мiною3 питає. А той поли тi пiдняв. Чи як довелося. Стiлько, — каже, — в небi зiр, Скiлько тут волосся. Задумався сам король Вiд сего вiдвiту. Ану, — каже, — покажи Середину свiту! А той палицю пiдняв. Може, з пiваршина, Т а в пiдлогу нею гуп: Отут середина! Почухався наш король, Ще раз поглядає. Що ж я думаю тепер? — Козака питає, Думаєте, що я пан! Або що за рiчi? То тi рiчi, що не пан, А козак iз Сiчi! Здивувався наш король, Подарував тому, А козака вiдiслав 1 Зволити — дозволити. 2 Вiдвiт — вiдповiдь 3 Мiна — специфiчний вираз обличчя. Коментар Спiвомовка С. Руданського Козак i король побудована на фольклорному сюжетi: тут i казковi елементи, i загадки, i легенди про кмiтливiсть запорожцiв та ïхню готовнiсть завжди прийти на домогу iншим. Козак виручив пана, замiсть нього вiдгадав загадки короля, давши дотепнi вiдповiдi. Як у казцi, король виявився справi i нагородив козака.

Метки Козак i король, СТЕПАН РУДАНСЬКИЙ, Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
Козак I король