Пан та Iван в дорозIКатегории Степан Руданський ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Побратались пан з Iваном, По свiтi мандрують. Разом ïдять, розмовляють. Разом i ночують... На кожному через плечi Висить по торбинi. Лиш пан таки у чемерцi1, Iван у свитинi2... Iдуть вони дорогою, Стали ночувати, Аж задумав пан поганий Хлопа3 ошукати4... Та й говорить до Iвана: Знаєш що, Iване? То нам варто б попоïсти!.. То що ж? ïжмо, пане!.. Але знаєш що, Iване? Починаймо з твоï! А як твоя спорожнiє. То тодi до моï! Добре, пане! — Iван каже, Зняв свою торбину, На травицi зеленiï Постелив свитину. Попоïли таки добре: Комара здушили... Рано встали, до снiдання Торбину кiнчили. Прийшов вечiр. Знов у полi Стали ночувати. Вже панову отеє б торбу Треба починати. Але пан про те нi слова. На землi лягає, Кладе торбу пiд голови, Хлопа замовляє: Що би ти робив, Iване, — Став його питати, — Якби тобi довелося Таке поле мати?.. А що ж, пане, я орав би. Хлiбом засiвав би Та ходив би до Адесу5, Сiль i грошi мав би... А що я — не так робив би. Пан почав казати: — Я казав би на сiм полi Мiсто збудувати... Там би в мене стояв палац, Там пiдряд крамницi. Там перекупки з булками, А тут двi рiзницi6... Отодi приходь, Iване, мене балювати7!.. Ет, спасибi, — Iван каже, - Лучче будем спати!.. Незабаром на все горло Став Iван хропiти, Незабаром коло него Став i пан сопiти... Тiлько що пан заснув добре, Iван пiдiйнявся Та до панськоï торбини Як сам присотався8... То i курку, i печеню9, I кавалок кишки10 — Все, що було у торбинi. Стеребив11 до кришки. Пробудився пан раненько. Пропаща година! I сам, бiдний, хоче ïсти, I пуста торбина... Розбуджає вiн Iвана Та й його питає. А Iван стиснув плечима Та й одповiдає: А що ж, пане, та ж ви вчора Мiсто будували: Тут стояли двi рiзницi, Там булки стояли!.. А по мiстi, звiсне дiло. Собаки ходили!.. То вони-то вашу торбу, Певне, стеребили! Посвистав12 пан по торбинi. Нiчого дiяти!.. Вставай, — каже, — вже, Iване! Пора мандрувати. Пiшли вони, iдуть степом, Тяженько зморились... Аж насилу перед вечiр До села прибились. Вiдчиняють коловоï Аж блукає гуска. Iван гуску — та в торбину: Є вже i закуска... Повернули в пусту хату. Гуску спорядили: Общипали, обшмалили, У пiч посадили... Але пан гадає знову Хлопа ошукати. Знаєш, — каже, — що, Iване? Ми лягаймо спати! Та кому iз нас присниться Кращая закуска. То вже цiла тому взавтра Достанеться гуска!.. Та як спати, то i спати. Не батька питати! Постелив Iван свитину Та й лягає спати... Але рiвно в опiвночi Iван пробудився, Iз'ïв собi цiлу гуску Та й знов положився. Встає рано й пан голодний Та й давай казати. Як то вiн во снi до Бога Ходив балювати, Та якiï там потрави13 Йому подавали. Як його й самi святiï ïсти припрошали... Анi слова! — Iван каже: — Ваша правда, пане! Я сам бачив, як ви ïли Якiсь марципани14... Та й дивлюсь, що не голоднi. Маєте закуску, Та до печi помаленьку. Та й стеребив гуску!.. Чи ж то правда? — пан питає. — Всю iз'ïв, Iване? — Та аби я так здоров був. — Як всю iз'ïв, пане!.. — Димом здимiв пан iз хати, — А Iван озвався: — Хтiв пан когось ошукати, — Та й сам ошукався!.. 1 Чемерка — старовинний чоловiчий верхнiй одяг, пошитий у талiю зi i кладками позаду. 2 Свитина — старовинний довгополий одяг iз домотканого грубого сукна. 3 Хлоп — чоловiк, хлопець (зневажливе). 4 Ошукати — обдурити. 5 Адеса — мається на увазi м. Одеса, куди чумаки ïздили по сiль. ïï нiмця — м'ясна крамниця. 6 Рiзниця – м?ясна лавка 7 Балювати — бенкетувати 8 Присотатися — узятися за що-небудь, припасти. 9 Печеня — запечене або смажене м'ясо. 10 Кавалок кишки — шматок ковбаси. 11 Стеребити — поïсти. 12 Посвистати — понишпорити, пошукати. 13 Потрави — страви. 14 Марципани — кондитерський вирiб iз мигдалем та горiхами. Коментар Спiвомовка С. Руданського Пан та Iван в дорозi дуже нагадує народну казку. Пав вважав себе розумнiшим за мужика, вигадував рiзнi способи обдурити його, але кожного разу програвав сам. Тож мораль цього твору прозора й висловлена в останнiх рядках: Хтiв (хотiв) пап когось ошукати (обдурити), та й сам ошукався!

Метки Пан та Iван в дорозi, СТЕПАН РУДАНСЬКИЙ, Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
Пан та Iван в дорозI